کد خبر: 10810 A

صابر شیبانی:

بحث دیگر این است که ما متأسفانه در حوزه اقتصاد چندان از تجارب موفق داخلی و بین المللی استفاده نمی کنیم و یک لجاجت غیر منطقی در این حوزه به چشم می خورد که تجارب داخلی را برای ایران قابل استفاده نمی دانند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگویی با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: وضعیت کشور ما به لحاظ پارامترهای مختلفی که در رشد اقتصادی تاثیر گذارند و آنچه بر اساس قوانین برنامه پنجم  انتظار میرفت بدان دسترسی پیدا کنیم در شرایط مطلوبی قرار ندارد و رشد مورد نظر محقق نشد، بر اساس سند چشم انداز قرار بود ما حداقل به رشد هشت درصدی دست پیدا کنیم که پیش بینی محقق نشد.

صابر شیبانی در ادامه با واکاوی وضعیت اشتغال درکشور اظهار داشت: میزان عرضه نیروی کار تأ‌ثیرزیادی بر میزان اشتغال در کشور دارد، در سالهای گذشته در ترکیب جمعیتیمان متقاضیان کار زیادی در بازار کار داشته ایم و در یک برهه زمانی این جمعیت با رشد بسیار بالایی مواجه شد که در مقابل آن دولت عرضه مفیدی در زمینه اشتغال نداشته است.

وی گفت: بنابراین نرخ بیکاری ما سال به سال رشد پیدا می کند و ما در محدوده سنی20 تا 32 سال که نسل جوان ماست، نرخ بیکاری نزدیک به 35 درصد داریم ضمن اینکه وضعیت اشتغال صرفا محدود به این نمی شود.

شیبانی افزود: اشتغال پایین به این دلیل در سیستم اختلال ایجاد می کند که افراد در شرایطی که شغلی نداشته باشند نیاز به سیستم های حمایتی دارند که جلوی هزینه های اجتماعی بالاتر در بخش های دیگر گرفته شود تا دولت با مشکلات جنبی دیگر درگیر نشود. از جمله مشکلات مربوط به ازدواج و مشکلات افزایش بزهکاریهای مختلف در سطح اجتماع. ریشه یابی هایی که در بخش های مختلف اجتماعی صورت گرفته است نشان می دهد وضعیت افزایش نرخ بیکاری، به افزایش جرایم و پایین آمدن میانگین سنی افراد بزهکار منجرخواهد شد.مسائل فوق نگرانی های گسترده ای را در سطح جامعه ایجاد میکند که پیامد های افزایش نرخ رشد بیکاری در جامعه است.

این استاد اقتصاد همچنین ابراز کرد:‌در موقعیت کنونی فقط پارامترهای اقتصادی نیستند که منجر به این به هم ریختگی در بازار کار شده اند، این پارامترها در وضعیت های موجود عمدتا از تصمیم گیری های سیاسی تأثیر می گیرند و اگر تصمیم گیران آسیب شناسی جدی در مورد این بحران انجام دهند این کلاف سردرگم، آشفته تر از قبل خواهد شد.

 به گفته استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تجارب و مطالعات موردی مستند نشان می دهد بیشتر مشکلات ریشه های سیاسی و اقتصاد سیاسی دارند و باید از این منظر به موضوع نگاه شود و اگر این علت سیاسی به نوعی حل و فصل شود و از تاثیرات جدی تر جلوگیری شود امید این می رود که یک برنامه ریزی اقتصادی بتواند جلوی بحران های آتی را بگیرد.

شیبانی گفت: فضا باید برای دخالت و اظهار نظر کارشناسان سیاسی در حوزه های کلان اقتصادی باز شود و اگر این اتفاق بیفتد ما باید به محیط کسب و کارمان هچنین توجه ویژه ای داشته باشیم.

شیبانی ادامه داد: در تحقیقی که بین 160 کشور دنیا انجام شده است کشور ما رتبه 66  را در زمینه مساعدت فضای كسب و كار دریافت کرده است و اگر ما بخواهیم به اهداف برنامه ها و اهداف سند چشم انداز دسترسی کنیم با این وضعیت کسب و کار به این هدف مهم دسترسی پیدا نخواهیم کرد. در خود منطقه ما کشور عربستان در رتبه بندی های که از طرف مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است رتبه 18 را در شاخص های تعیین محیط کسب کار کسب کرده، قطر رتبه بیستم را دارد و ترکیه هم از ما بالاتر است و این نشان دهنده این است که هنوز محیط ما جای کار زیادی دارد. و با وضعیت موجود سرمایه گذاران تمایلی برای حضور در فضای کسب و کار و اقتصاد نخواهند داشت و ادامه این وضعیت باعث می شود روز به روز سرمایه ها از بخش تولید که مولد و اشتغال زا هست خارج شوند. و به سمت بخش های واسطه گری و غیر مولد هدایت شوند، این بخش ها نیز تأثیر زیادی بر بخش اقتصاد ندارند.

به گفته شیبانی:‌بحث دیگر این است که ما متأسفانه در حوزه اقتصاد چندان از تجارب موفق داخلی و بین المللی استفاده نمی کنیم و یک لجاجت غیر منطقی در این حوزه به چشم می خورد که تجارب داخلی را برای ایران قابل استفاده نمی دانند.در حالی که مکاتب و نظریه های مهم اقتصادی جهان مثل سایر رشته ها حاصل هم افزایی اندیشه ها و علوم است که این در گذر زمان تکامل پیدا کرده اند و دستاوردهای بسیار زیادی برای کشور های مختلف ایجاد کرده اند.

وی می گوید: استفاده از تجربه کشورهای دیگر، و دسترسی به حوزه های تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات تجربه های کشور های مختلف را یه راحتی در اختیار ما قرار می دهد. اینها تحولات بسیار بزرگی را با ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایجاد کرده اند و دسترسی به این اطلاعات گنجینه پر بهایی را در دسترس ما قرار داده اند که برنامه ریزان ما استفاده درستی از انها نمی کنند. در همین چند سال اخیر اندونزی با بهره گیری از این فرصت ها با جمعیت 250 میلیونی خود یک رشد هشت تا ده درصدی را در دهه گذشته برای اقتصادش فراهم کرده است.

این استاد اقتصاد تصریح كرد: بنابراین راهکارهای اقتصادی در شرایطی تحقق پیدا می کند و آثارش را بر رشد و توسعه بر جای می گذارد که اقتصاد سیاسی کشور این فرصت را بدهد که این راهکارها از طرف اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه در اختیار مسئولین و مدیران جامعه قرار گیرد و اگر اراده ای بر این موضع در ایران وجود داشته باشد که از فرصت های ایده آل در کشور بهره برداری شود، ظرفیت های بالا و استفاده نشده و پتانسیل های بسیار بالایی هنوز برای اقتصاد ایران وجود دارد که اگر به کار گرفته شوند هم مشکل اشتغال حل خواهد شد وهم ما به یک دوران گذار سریع به سمت اقتصاد های پیشرفته را تجربه خواهیم کرد

به گفته شیبانی: این مستلزم این است که یک چنین اراده سیاسی واعتماد متقابل بین صاحب نظران و اندیشمندان حوزه اقتصاد وسیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه کلان کشور ایجاد شود و تصمیم گیران بپذیرند که همانطور که بسیاری از کشورها توانستند به رغم تجربه ای که کسب کردند و از الگوهای مختلف رشد و توسعه در جهان بهره مند شدند و توانستند خودشان را به رشد وتوسعه بالاتر و مستمر و پایدار دست پیدا کنند، در کنار آن توانستند ارزشها و هنجارهای اجتماعی و بومی جامعه شان را هم حفظ کنند و هم رشد دهند. و استحاله فرهنگی و ارزشی در جوامعشان به وجود نیامد، نگرانی که اکثر مدیران و برنامه ریزان ما را نگران کرده است.تجربه کشورهای جنوب شرقی ژاپن و آسیای میانه نشان دهنده همین موضوع است.

وی تاكید كرد: بحث مهمتری که خارج از حوزه سیاست و اقتصاد است بحث نهاد سازی است. ما هنوز نهادهای کافی برای اینکه بتوانیم یک توسعه پایدار را در کشور طراحی و اجرا کنیم نداریم و قوانینی که ناظر بر حوزه اقتصاد و سیاست ما هستند، جوابگوی شرایط موجود نیستند. افزون بر این به نظر می رسد باید فعالیتهایی در جهت افزایش سرمایه های اجتماعی در کشورمان که متاسفانه بنا به دلایلی که ریشه های سیاسی دارد، لطمات بسیار جدی دیده است انجام شود.

چنان که میدانیم بحث توسعه پایدار رابطه بسیار نزدیکی با اشتغال دارد، سنگ زیرین توسعه اقتصادی و سیاسی توسعه اجتماعی است، توسعه اجتماعی در واقع مشروط بر ایجاداعتماد متقابل میان کنشگران اجتماعی و تصمیم گیران سیاسی در کشور است که امیدوارم برای این موضوع فکر جدی بشود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر