کد خبر: 101482 A

در 5 ماهه امسال تحقق یافت؛

میزان شمش آلومینیوم تولید شده در مرداد امسال با افزایش 9 درصدی نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (27 هزار و 225 تن)، به 29 هزار و 747 تن رسید.

میزان تولید آلومینیوم كشور در 5 ماهه نخست امسال، حدود 7 درصد افزایش یافت. 
به گزارش ایلنا، طی 5 ماهه نخست امسال، شركت های آلومینیوم ایران (ایرالكو)، المهدی و هرمزآل، 149 هزار و 307 تن شمش تولید كردند، این در حالیست كه میزان شمش آلومینیوم تولید شده در كشور طی مدت مشابه سال گذشته، 139 هزار و 902 تن بود. 
در این میان، شركت ایرالكو 74 هزار و 717 تن، المهدی 44 هزار و 830 تن و هرمزآل 29 هزار و 760 تن شمش تولید كردند. 
افزون بر این، طی 5 ماهه نخست امسال، 104 هزار و 896 تن پودر آلومینا توسط شركت آلومینای ایران تولید شد كه در مقایسه با آمار تولید مدت مشابه سال گذشته (91 هزار و 225 تن)، رشد 15 درصدی را نشان می دهد. 
به گزارش مذكور، میزان شمش آلومینیوم تولید شده در مرداد امسال با افزایش 9 درصدی نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (27 هزار و 225 تن)، به 29 هزار و 747 تن رسید.

آلومینیوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر