کد خبر: 101194 A

دبیرخانه‌های مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور اعاده شده از شورای نگهبان، اصلاح جزء 11 بند الف ماده 32 این لایحه را با 116 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 شهریور) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با جایگزینی کلمه "فراز" به جای کلمه "پاراگراف" ماده 12 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 139 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع تصویب کردند.

در ادامه بررسی ماده 13 این لایحه با 121 رای موافق، 10 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن اصلاح شد.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور اعاده شده از شورای نگهبان، اصلاح جزء 11 بند الف ماده 32 این لایحه را با 116 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان جزء 12 بند ب ماده 32 این لایحه را با 105 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

در ادامه بررسی‌ها ماده 35 این لایحه نیز با 105 رای موافق، 1 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن اصلاح شد.

همچنین در ادامه‌ بررسی‌ها، ماده 36 این لایحه با 111 رای موافق، 24 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن اصلاح شد.

براساس این اصلاحیه ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 12- تبصره‌های(1) و (3) ماده(22) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره(4) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره(6) به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1- مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی ویا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره 3- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل

یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.

متن الحاقی به ذیل تبصره(4)- اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌ شوند.

تبصره 6- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است.

براین اساس ماده 32 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 32- ماده(48) قانون و تبصره(3) آن به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 48- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب ذیل تشکیل می‌شود:

الف- در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل، رؤسا یا معاونان سازمان‌ها و نهادهای استانی ذیل:

1- صنعت، معدن و تجارت(رئیس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

6- استاندارد و تحقیقات صنعتی

7- انجمن حمایت از مصرف کنندگان

8- بسیج اصناف

9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان

10- اتاق تعاون استان

11- رئیس شورای اسلامی استان

12- رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان

13- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری

ب- در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای ذیل:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

6- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان

8- اتاق تعاون شهرستان

9- بسیج اصناف

10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان

11- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری

12- رئیس شورای اسلامی شهرستان

تبصره 3- کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر است. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.

براساس ماده 13 این لایحه اصلاحیه صورت گرفته بند 8 ماده 22 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح ‌شد:

8- داشتن حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام در زمان ثبت‌نام

همچنین یک بند به‌عنوان بند 10 به این ماده الحاق می‌گردد:

10- وثاقت و امانت

بنا بر این گزارش ماده 13 این لایحه با اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:

ماده 13- یک ماده به‌عنوان ماده (22) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 22مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارتست از:

1- تابعیت ایران

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

3- عدم سوء پیشینه کیفری

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد

7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

8- داشتن حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام در زمان ثبت‌نام

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- وثاقت و امانت

تبصره- احراز شرایط مذکور در این ماده به وسیله کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان با استعلام از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک‌ماه انجام می‌پذیرد. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

به موجب ماده 35 این لایحه ماده(52) قانون و تبصره آن به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:بر اساس این اصلاحیه بعد از کلمه "آیین‌نامه" در این ماده کلمه "اجرایی" اضافه شد.

ماده 52- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

تبصره- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

طبق ماده 36 این لایحه، براساس اصلاحی انجام گرفته به انتهای بند (ژ) ماده 53 قانون عبارت "به‌عنوان عضو ناظر بدون حق رأی" اضافه شد. به موجب ماده 53 قانون، هیأت عالی نظارت با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

‌الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ- وزیر کشور

‌ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‌ث- وزیر دادگستری

‌ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌چ- رییس شورای عالی استان‌ها

خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

ر- نماینده بسیج اصناف کشور

ز- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

قانون نظام صنفی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر