کد خبر: 39886 A

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از اجرای طرح ارسال پیامکی قبوض گاز خبرداد و گفت: این طرح به طور آزمایشی در استان های تهران و اصفهان اجرا می شود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از اجرای طرح ارسال پیامکی قبوض گاز خبرداد و گفت: این طرح به طور آزمایشی در استان های تهران و اصفهان اجرا می شود.

به گزارش ایلنا، بوجارزاده گفت: در این طرح همزمان با قبض کاغذی، از پیامک تلفنی هم استفاده می شود.

وی تاکید کرد: پس از این مرحله و آسیب شناسی و تقویت نقاط قوت این طرح در سراسر کشور اجرایی می شود تا کاغذ از سامانه قبض گازهای مصرفی حذف شود.

بوجارزاده درباره تفکیک کنتورهای مشترک واحدهای مسکونی هم گفت: این کار بعد از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها با جدیت انجام گرفته است و مشکل و کمبودی نداریم.

وی خانوارها را خوش حساب ترین مشترکین گاز مصرفی اعلام کرد و گفت: پول قبض ها در این بخش به موقع پرداخت می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر