کد خبر: 68459 A

پاسخ بانک مرکزی به خبر ایلنا؛

بانک مرکزی درخواست کرده که برای ثبت دقیق آمار‌ها و مستندات به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی مراجعه شود، این درحالی است که سایت این نهاد بزرگ پولی کشور به روز نیست و باید در این باره نیز تأمل کرد.

بانک مرکزی در واکنش به خبر ایلنا با عنوان "تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است" باارسال جواببیه‌ای اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی کاهش نیافته و آمار‌های این بانک واقعی هستند.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری ایلنا مبنی بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور و ارائه آمار‌های نادرست به صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی با ارسال جوابیه ای به دفاع از گزارش‌های بانک مرکزی پرداخت.
در این جوابیه که با مستندات نیز همراه است، بانک مرکزی درخواست کرده که برای ثبت دقیق آمار‌ها و مستندات به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی مراجعه شود، این درحالی است  که سایت این نهاد بزرگ پولی کشور به روز نیست و باید در این باره نیز تأمل کرد.
لازم به ذکر است که گزارش ایلنا مربوط به سال ۲۰۱۲ بوده که بانک مرکزی، این گزارش را به سال ۲۰۱۱ ارنباط داده است.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است؛
احتراما بازگشت به مطلب منتشره در آن خبرگزاری مورخ ۹۲/۱/۲۸ تحت عنوان «تولید ناخالص داخلی کاهش یافته آمار‌ها نادرست هستند» به استحضار می‌رساند:
شاخص برابری قدرت خرید در واقع محاسبه نرخ تبدیل پول دو کشور یا تبدیل به یک واحد پول بین المللی بر اساس تفاوت سطح قیمت‌های نسبی است. برای محاسبه این شاخص، سبد متنوعی از کالا‌ها و خدمات تهیه و قیمت این سبد برای کشور‌های مختلف جهان محاسبه ومورد مقایسه قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است نرخ برابری ارز‌ها به دلیل تاثیر پذیری از عوامل متعددی همچون نرخ‌های بهره، جریان ورود و خروج سرمایه و عوامل نهادی و سیاستی متفاوت از نرخ برابری قدرت خرید است. از این رو امکان مقایسه منطقی قیمت‌ها در بین کشورهای مختلف از طریق محاسبه شاخص برابری قدرت خرید می‌سر می‌گردد.
همچنین در بین شاخص‌های کلان اقتصادی مهم‌ترین و متداول‌ترین شاخص اندازه گیری فعالیت‌های اقتصاد کلان تولید ناخالص داخلی است. به گونه‌ای که شاخص مزبور ارزش کالا‌ها و خدمات نهایی تولید شده در گستره مرزهای جغرافیایی کشور را برای دوره زمانی معین ارائه می‌نماید. در همین راستا مهم‌ترین استفاده از شاخص برابری قدرت خرید کاربرد آن جهت فراهم نمودن امکان مقایسه ناخالص داخلی کشور‌ها بر اساس واحد پول یکسان (دلار آمریکا) است که توسط سازمان‌های بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نسبت به محاسبه شاخص مزبور برای کشورهای مختلف و انتشار آن اقدام می‌شود.
۱-بررسی آخرین آمار صندوق بین المللی پول حاکی از آن است تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۱ میلادی به یک هزار میلیارد دلار رسیده است. این درحالی است که در گزارش ایلنا رقم مزبور به اشتباه یک میلیون تریلیون دلار عنوان شده است.
سال ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ (برآورد)
تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری (میلیارد ریال) ۲۲۲۴۰۹۳ ۲۸۵۳۸۶۳ ۳۳۵۶۴۴۷ ۳۵۷۷۳۹۸ ۴۳۳۳۰۸۸ ۵۶۰۹۴۳۸
تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خیرد به قیمت‌های جاری (میلیارد دلار آمریکا) ۷۵۱ ۸۲۲ ۸۴۵ ۸۸۶ ۹۵۱ ۱۰۰۰
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید (درصد) ۹/۶ ۹/۵ ۲/۸ ۴/۹ ۷/۳ ۵/۲

۲-از آنجایی که تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت‌های جاری بین المللی محاسبه می‌شود استناد به این شاخص معمولا جهت مقایسه تولید کشور‌ها با یکدیگر و تعیین جایگاه و سهم هر کشور از تولید جهانی محسوب می‌شود و لذا استناد به ارقام شاخص مزبور جهت ارزیابی رشد اقتصادی دقیق نمی‌باشد. لازم به ته توضیح است معیار زارزیابی رشد سالانه اقتصادی هر کشور محاسبه درصد تغییر تولیدناخالص داخلی بر پایه قیمت‌های ثابت بوده که این شاخص نیز در بانک اطلاعات صندوق بین المللی پول برای هر یک از کشور‌ها موجود می‌باشد. لیکن متاسفانه مطلب ارائه شده توسط آن خبرگزاری در خصوص رشد اقتصادی صرفا مبتنی بر تحولات تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید بوده است.
۳-‌‌ همان گونه که در بانک اطلاعات صندوق بین المللی پول نیز تصریح گردیده است آمار عملکرد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ بر اساس برآوردهای انجام شده توسط آن نهاد بین المللی است که به طور معمول به منظور تجزیه و تحلیل تحولات اقتصادی کشورهای عضو به صورت دوره‌ای در هر سال انجام می‌شود. بر همین اساس انتظار می‌رود قبل از ایراد هر گونه اتهام بی‌پایه واساس علیه نهادهای رسمی کشور و از جمله بانک مرکزی مستندات آمار انتشار یافته با کنکاش و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
۴- در پایان یادآور می‌شود بانک مرکزی همواره بر اساس رسالت رحرفه‌ای وسازمانی خوداقدام به تهیه وانتشار آمار بر پایه روش‌های علمی و مطابق با استانداردهای بین المللی می‌نماید. لازم به تاکید است آمار رسمی متغییر‌های اقتصادی کشور از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی (www. cbi. ir) منتشر و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی طبق قانون مطبوعات در آن خبرگزاری منتشر شود.

بانک مرکزی تورم رکود تولید ناخالص داخلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر