کد خبر: 53280 A

میرتاج الدینی:

اگر بودجه این شرکت‌ها انقباضی بسته شود، بودجه معنایی نمی‌یابد؛ چراکه شرکت‌های واگذار شده درآمدی از فروش نفت دریافت نمی‌کنند و در کلیت موجب رونق اقتصادی کشور هستند.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، با بیان اینکه بر اساس اقتصاد مقاومتی بودجه ۹۲، انبساطی است، گفت: انقباظی کردن بودجه شرکت‌های دولتی را در شرایط گذار از دولت به بخش خصوصی بی‌معنا است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا می‌رتاج الدینی، اظهار داشت: اگر بودجه این شرکت‌ها انقباضی بسته شود، بودجه معنایی نمی‌یابد؛ چراکه شرکت‌های واگذار شده درآمدی از فروش نفت دریافت نمی‌کنند و در کلیت موجب رونق اقتصادی کشور هستند.
حجت الاسلام میرتاج الدینی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را نشانه رشد اقتصادی کشور خواند و تصریح کرد: ۴۰ درصد از این شرکت‌ها واگذار شده است و هرچه اقتصاد آن‌ها تقویب شود، تولید ناخالص کشور افزایش خواهد یافت.
وی افزود: لایحه بودجه ۹۲ در سال دوم برنامه پنجم توسعه تنظیم شده است و طبعا جهت گیری‌ها و احکام برنامه پنجم در این لایحه دیده شده است.
معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، شعار توسعه و پیشرفت توام با عدالت را مهم‌ترین شاخصه این لایحه دانست و افزود: مقام معظم رهبری این دهه را بعنوان پیشرفت و عدالت معرفی کرده‌اند و لایحه بودجه ۹۲ نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

بودجه انقباظی شرکت های خصوصی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر