کد خبر: 49929 A

بیژن رحیمی دانش در گفت‌و‌گو با ایلنا پیشنهاد داد:

باید به این نتیجه رسید که بودجه را بر اساس سیاست گذاری‌ها و راهبرد‌ها به دو قسمت تدوین کرد قسمت اول تعیین رقم‌های بودجه براساس واقعیت‌ها و قسمت دوم تعیین ارقامی منطبق بر ایده‌های برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های بلندمدت.

کار‌شناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد داد تا دولت بودجه ای دو بخشی تدوین كند.

بیژن رحیمی دانش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر با بحران‌های تورمی، تحریم و بیماری هلندی مواجه است، گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور از درون و بیرون با مشکلات عدیده‌ای مواجه است،دولت باید بودجه ای تدوین كند كه ابتدا بر  براساس واقعیت‌ها و سپس برمبنای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله تهیه شده باشد.

رحیمی دانش تصریح کرد: در حال حاضر آنچه که مشخص است این است که باید بودجه‌ای به شدت انقباضی داشته باشیم اما نباید از انگاره‌های ترسیم شده در اقتصاد کشور برای رسیدن به اهداف اقتصادی نیز در بودجه چشم پوشی کرد.
وی افزود:دولت باید هزینه‌های عمرانی را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین و تنظیم كند‏، در این صورت می‌توان گفت که بودجه‌ای انقباضی منطق بر واقعیات جامعه تهیه و تدوین شده است.
به گفته وی عدد دلار در بودجه گفته شده باید مجموع مالیات و سایر درآمد‌ها بر کسری حاصل از آن مشخص و تعیین شود.
این کار‌شناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین  گفت: البته تعیین ارقام بودجه سایه باید منطبق بر انضباط مالی باشد و مجری بودجه نیز به این نظم اعتقاد داشته باشند که به نظر می‌رسد دولت فعلی نظم پذیری گفته شده را ندارد.

بودجه 92 بیژن رحیمی دانش بودجه انقباضی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر