کد خبر: 41813 A

پاسخ بانك مركزی به ایلنا؛

بانك مركزی، اخباری مبنی بر این كه مركز مبادلات ارزی فعالان اقتصادی را بلاتكلیف كرده را تكذیب كرد و بر این موضوع تأكید دارد كه بلکه با فعالیت مرکز برپایه پرتال ارزی و انجام کلیه امور بصورت الکترونیکی بوروکراسی کاهش یافته است.

بانك مركزی، اخباری مبنی بر این كه مركز مبادلات ارزی فعالان اقتصادی را بلاتكلیف كرده را تكذیب كرد و بر این موضوع تأكید دارد كه بلکه با فعالیت مرکز برپایه پرتال ارزی و انجام کلیه امور بصورت الکترونیکی بوروکراسی کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بانك مركزی ایران به مصاحبه خبرگزاری ایلنا با مسعود دانشمند، كارشناس اقتصادی و عضو فعال اتاق بازرگانی ایران مبنی بر مرکز مبادلات ارزی فعالان اقتصادی را سردرگم و بلاتکلیف کرده، واكنش نشان داده است.

بانك مركزی استدلال خود را به مصاحبه منتشره در خبرگزاری مورخ 26/10/1391 تحت عنوان مرکز مبادلات ارزی فعالان اقتصادی را سردرگم و بلاتکلیف کرده است به استحضار می رساند.

1.با ایجاد مرکز مبادلات ارزی کشور بوروکراسی نه تنها افزایش نیافته، بلکه با فعالیت مرکز برپایه پرتال ارزی و انجام کلیه امور بصورت الکترونیکی بوروکراسی کاهش نیز یافته است.

2.تقاضای ارز در مرکز،‌مربوط به واردات گروه های کالایی 3،4،5،6،7،8 و اخیرا گروه کالایی 9 می باشد. تجهیزات پزشکی و اقلام غیردارویی گروه کالایی2 و همچنین مصارف خدماتی 19 گانه از طریق مرکز و به نرخ مبادله ای تامین می شود.

3.واردکنندگان کالا کالا- خدمت جهت واردات کلیه اولویت های کالایی باید تقاضای خود را به سازمان توسعه تجارت، براساس مدارک و اسناد مربوطه ارائه کنند تا ثبت سفارش انجام شود. مرکز نقش پنجره واحد را دارد که براساس اولویت های کالایی و زمان درخواست گواهی ثبت آماری تخصیص ارز را انجام می دهد. عملیات نیز هم برای گروه های 1 تا 2 به نرخ مرجع و گروه های 3 تا 9 در مرکز سامانه بانک مرکزی کاملا شفاف می باشد. شایان ذکر است مرکز مبادلات ارزی در واقع همان بازار بین بانکی است که تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید.

ایلنا بانک مرکزی مسعود دانشمند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر