کد خبر: 41779 A

معاون آمارهای بخشی و ثبتی مرکز آمار ایران:

معاون آمارهای بخشی و ثبتی مرکز آمار ایران با بیان اینکه در بخش صنعت هرساله طرح آمارگیری از واحدهای صنعتی انجام می شود؛ گفت:طی 5 سال اخیر با بانک مرکزی هماهنگی های لازم انجام شده است.

معاون آمارهای بخشی و ثبتی مرکز آمار ایران گفت: بخش خدمات در حوزه بازرگانی سهم بالایی را در اقتصاد به خود اختصاص داده و ارزش افزوده کارگاه های صنفی 201 هزار میلیارد ریال برآورد شده که افزایش بهره وری می تواند سهم بالایی را در اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قائمی در نشست نتایج طرح ملی آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی گفت: طرح تدوین حساب آی سی تی در دست بررسی است که سال آینده جداول داده ستانی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: تفاهم نامه های متفاوتی با برخی از وزارتخانه ها برای ثبت آمارها و افزایش شاخص بهره وری منعقد شده است که یکی از آنها حساب سلامت است که از سال 81 تا 87 در دست تدوین بوده است.

وی ادامه داد: طرح تدوین حساب آی سی تی نیز در دست بررسی است که سال آینده جداول داده ستانی آن آغاز خواهد شد.

معاون آمارهای بخشی و ثبتی مرکز آمار ایران با بیان اینکه در بخش صنعت هرساله طرح آمارگیری از واحدهای صنعتی انجام می شود؛ گفت:طی 5 سال اخیر با بانک مرکزی هماهنگی های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به نبود آمار و اطلاعات بهره وری بخش بازرگانی در کشور گفت: بخش خدمات در حوزه بازرگانی سهم بالایی را در اقتصاد برعهده دارد و ارزش افزوده ایجاد شده در کارگاه های صنفی 201 هزار میلیارد ریال بوده است.

معاون آمارهای بخشی و ثبتی مرکز آمار ایران افزود: واحدهایی که مدیریت و اطلاعات لازم را انجام می دهند به طور عمده اشراف اداری، مدیریتی، فنی و تخصصی را بر بحث آمار ندارند.

آمار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر