کد خبر: 41012 A

از سوی بیمه مركزی؛

طی روزهای اخیركسانی كه اخبار و تحولات بازار بیمه كشور را بررسی كرده ودنبال می كنند ازتغییروتحولات درراس مدیریت این شركت بیمه ای با خبر شده اند.

طی روزهای اخیركسانی كه اخبار و تحولات بازار بیمه كشور را بررسی كرده ودنبال می كنند ازتغییروتحولات درراس مدیریت این شركت بیمه ای با خبر شده اند.

این شركت بیمه ای كه پس از افزایش نارضایتی ها ازخدمات بازنشستگان مورد انتقاد كانون عالی بازنشستگان قرار گرفته بود وبرخی بیمارستان های خصوصی نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود اقدام به قطع یكجانبه همكاری كرده بودند اواسط هفته گذشته دستخوش تغییراتی درراس مدیریت خود شد كه "مرتضی علی حسینی" از فعالان حوزه درمان و بیمه كشورجایگزین فتح نژاد به عنوان مدیرعامل بیمه دی شد.

به اعتقادكارشناسان این تغییرات درراستای ترمیم فوری سیستم مدیریتی بیمه دی در حوزه قرارداد تامین اجتماعی و سروسامان دادن به انجام تعهدات با بیمه گذاران صورت گرفت.

با این حال همزمان با این تغییر،شایعه ای مبنی برایراد قانونی به انتصاب دكترعلی حسینی كه گفته می شودعضو هیات مدیره این شركت نیز می باشد،مطرح شد.

بر اساس این شایعه ماده 11 آیین نامه شماره 40 شورای عالی بیمه مدیرعامل یك شركت بیمه را موظف كرده مدرك كارشناسی مرتبط دررشته های "بیمه، اقتصاد، امور مالی، مدیریت، حقوق و رشته های مشابه" داشته باشد.

خبرنگار ما،دربررسی این ماده قانونی وپیگیری مفاد این قانون به تبصره قانونی این ماده كه در تاریخ 08/11/81 مصوب شده رسیده كه متن آن حاكی ازتغییراتی در ماهیت آن است.

بر اساس این تبصره برخی افراد كه مدرك كارشناسی آنها درشمول 5 رشته ماده 11 نباشند می توانند با دارا بودن شرایطی مورد تایید بیمه مركزی قرار گیرند.

این تبصره برای احراز شرایط این افراد یك شرط قرار داده است.

بر اساس این شرط، افرادی كه حداقل 5 سال تجربه مدیریت موثر داشته باشند با تشخیص بیمه مركزی صلاحیت آنها احراز می شود.

بر اساس پیگیری های صورت گرفته دكتر مرتضی علی حسینی ازسال 63 تا 74 در قوه قضاییه فعالیت داشته است.

وی همچنین به مدت 17 سال نیزدرصنعت بیمه كشور فعالیت مدیریتی داشته است.

حوزه فعالیتی علی حسینی شامل سازمان سازمان بیمه خدمات درمانی،سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی با سمت های بیمه ای متفاوت بوده است.

وی مشاورمسعود زریبافان معاون رئیس جمهوری ورئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران نیز بوده است.

طبق قانون مشاور معاون رئیس جمهوری درسطح مدیریتی معاون معاون وزیر قرار دارد.

در سوابق علی حسینی همچنین سمت هایی مانند مشاورمدیركل حراست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی،معاون سرمایه گذاری سازمان خدمات درمانی، عضو هسته مركزی سازمان منطقه ای بهداری استان تهران و... به چشم می خورد.

براین اساس به نظر می رسد، مدیر عامل جدید بیمه دی مشكل چندانی برای احرازصلاحیت از سوی بیمه مركزی نداشته باشد.

بیمه مرکزی بیمه دی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر