کد خبر: 40992 A

از سوی رئیس جمهور صورت گرفت:

قانون الحاق کمیته امداد امام(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات ماده(172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، که بر اساس آن وجوه پرداختی خیرین به کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر از پرداخت مالیات معاف شد.

از سوی رئیس جمهور، قانون الحاق کمیته امداد امام(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات ماده(172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد که بر اساس آن وجوه پرداختی خیرین به کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر از پرداخت مالیات معاف شد و خود این دستگاه‌ها موظف به پرداخت مالیات شدند.

به گزارش ایلنا، قانون الحاق کمیته امداد امام(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات ماده(172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، عبارت «کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371 اضافه می شود.

این قانون در صورت تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392 اجرا می شود.

همچنین منحصراً بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم هستند.

ماده(172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

یادآور می شود، بر اساس ماده(172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، صددرصد (100%) وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکزآموزش عالی، مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی وکتابخانه، مراکز فرهنگی وهنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ودارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر است.

مالیات کمیته امداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر