کد خبر: 40921 A

دولت هنوز تصمیم نگرفته است؛

دولت اعلام كرده كه سال آینده میزان وابستگی بودجه به درآمد نفت را كاهش خواهد داد‏،این درحالی است كه هنوز بر روی رقم منابع جایگزین‏ كه مهمترین آنها درآمد مالیاتی است،توافقی صورت نگرفته است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دو نرخ 2 هزار و 100 و 2 هزار و 300 تومان برای نرخ ارز در بودجه سال آینده را به دولت پیشنهاد كرده است‏.

به گزارش ایلنا،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دو نرخ 2 هزار و 100 و 2 هزار و 300 تومان برای نرخ ارز در بودجه سال آینده را به دولت پیشنهاد كرده است‏،این درحالی است كه هنوز دولت هیچ تصمیمی برای نرخ ارز پیشنهادی نگرفته است.

این گزارش می افزاید‏؛درحالی كه وزیر اقتصاد روز پنج شنبه از تصویب تبصره ها و جداول كلان بودجه سال 92 كل كشور طی هفته جاری در دولت خبر می دهد، هنوز تصمیمی برای نرخ ارز در بودجه 92 گرفته نشده است.

جداول بودجه و تبصره ها مهمترین بخش های بودجه سنواتی را تشكیل می دهند كه براساس آن درآمد و هزینه های بخش های مختلف كشور تعیین می شود.وقتی مهمترین منابع درآمدی بودجه كه نرخ ارز است‏،هنوز مشخص نیست‏،تصویب جداول كلان نیز به تبع آن نمی تواند صورت بگیرد.

دولت اعلام كرده كه سال آینده میزان وابستگی بودجه به درآمد نفت را كاهش خواهد داد‏،این درحالی است كه  هنوز بر روی رقم منابع جایگزین‏ كه مهمترین آنها درآمد مالیاتی است،توافقی صورت نگرفته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر