کد خبر: 32311 A

دكتر مردوخی در گفت وگو با ایلنا:

اگرچه نرخ سود چهل درصدی برای اوراق مشاركت بسیار بالاست،اما با همین رقم هم نمی توان مشكل كسری بودجه امسال را حل كرد.

دبیر پیشین هیات امنای حساب ذخیره ارزی گفت:افزایش نرخ سو اوراق مشاركت درصورتی می تواند اجرایی شود كه بازدهی پروژه های نفتی حداق 50 درصد افزایش یابد كه این موضوع در شرایط كنونی امكان پذیر نیست.

دكتر بایزید مردوخی با گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه اگر نرخ سود اوراق مشاركت افزایش یابد سیستم بانكی و بازارهای رسمی دچار مشكل می شود،اظهار داشت:این اقدام از سوی دیگر سبب می شود كه هزینه اوراق آینده نیز افزایش یابد.

به گفته وی اگرچه نرخ  سود چهل درصدی برای اوراق مشاركت بسیار بالاست،اما با همین رقم هم نمی توان مشكل كسری بودجه امسال را حل كرد.

این استاد دانشگاه با تاكید بر اینكه افزایش نرخ سود اوراق مشاركت در صورتی عملی است كه پروژه های وزارت نفت حداقل 50 درصد بازدهی داشته باشند، تصریح كرد: در پروژه های نفتی حتما باید موقعیت های زیادی از سرمایه گذاری فراهم شود،اما افزایش سود اوراق مشاركت از دید اقتصادی ممكن است در كوتاه مدت مفید باشد،اما در بلند مدت چون هزینه بالاست سود چندانی عاید نخواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر