کد خبر: 26369 A

ر جلسه هیات واگذاری که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، با قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام پتروشیمی دماوند از شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 40.26 درصد سهام شرکت صنایع نیرو از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به بانک صادرات به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

در جلسه هیات واگذاری در خصوص واگذاری سهام چهار شرکت دولتی تصمیم گیری شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه هیات واگذاری که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، با قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام پتروشیمی دماوند از شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 40.26 درصد سهام شرکت صنایع نیروگسترش کردستان از شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به بانک صادرات به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

تصویب قیمت و شرایط واگذاری 6.51 درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس از شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت رد دیون دولت به بانک ملت به صورت نقد و عرضه مجدد 6.42 درصد سهام شرکت ایران ترانسفو از شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب به همراه 28.38 درصد سهام در وثیقه سازمان خصوصی سازی(در مجموع 34.8 درصد) از طریق بورس به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیات واگذاری بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر