کد خبر: 26320 A

یارانه 45500تومانی مرحله 22 امروز یکشنبه 19 آذر واریز و قابل برداشت شد.

یارانه ۴۵۵۰۰تومانی آذرماه مرحله ۲۲ واریز شد.

به گزارش ایلنا، یارانه 45500تومانی مرحله 22 امروز یکشنبه 19 آذر واریز و قابل برداشت شد.

حدود 73میلیون ایرانی بابت آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی یارانه نقدی جبرانی دریافت می‌کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر