کد خبر: 24620 A

معاون اول رئیس جمهور خواستار شد:

رحیمی با تاکید بر اینکه امروز در مقابل شدیدترین تحریمها از سوی قدرت‌های ظالم قرار داریم، گفت: شبکه تامین مالی داخلی کشور باید برای پیشرفت کارها حمایتهای لازم را انجام دهد و صندوق ضمانت نیز ضامن این بخش است.

محمدرضا رحیمی با بیان اینکه طبق ماده(84) بخشی از ثروت کشور حاصل از درآمد نفت باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شود، گفت: این اقدام برای ایجاد زیرساختها و تقویت بخش خصوصی، تعاونی و همچنین آیندگان انجام می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون اول رئیس جمهور در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار ضمن بیان این مطلب گفت: اگر بانکها بتوانند سرمایه صندوق را با سرعت در اختیار بخشهای مختلف قرار دهند برنده واقعی در پیشگاه مردم هستند، لذا به مدیران عامل بانکها توصیه می‌کنم طرحهایی که تصویب و به بانکها ارجاع می‌شود را معطل نکنند.
رحیمی با بیان اینکه این دولت با هیچ دوره از گذشته قابل مقایسه نیست، افزود: تحریم  فرصتی است که کشور را باید گام به گام به سمت جلو حرکت دهد.

کشور در مقابل شدیدترین تحریم‌هاست

همچنین وی در حاشیه همایش یاد شده و در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه طبق قانون درآمدهای نفتی باید برای کارهای ماندگار در کشور هزینه شود، گفت: امروز این مهم برای مردم بیان شده است.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: به نمایندگی از دولت در این همایش آمدیم که از بانکها تقاضا کنیم کارها را با سرعت به پیش ببرند.
رحیمی با تاکید بر اینکه امروز در مقابل شدیدترین تحریمها از سوی قدرت‌های ظالم قرار داریم، گفت: شبکه تامین مالی داخلی کشور باید برای پیشرفت کارها حمایتهای لازم را انجام دهد و صندوق ضمانت نیز ضامن این بخش است.
وی با تاکید بر اینکه با وجود موانع ایجادشده مسئولین اقتصادی کشور در جذب سرمایه خارجی در حد قابل توجهی موفق بودند، گفت: این مهم باید در داخل کشور با سرمایه های ایرانی و کار ایرانی جبران شود.
رحیمی عدم توقف در کارها را باعث رونق گرفتن تولید داخل دانست و اظهار داشت: همچنین گسترش صادرات و افزایش تولید در کنار بهبود وضعیت معیشتی جامعه در گرو رونق تولید داخلی است.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم نیز می توان مطلوب ترین وضعیت را برای مردم ایجاد کرد و به دهک های پایین جامعه رسیدگی شود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر