کد خبر: 24466 A

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

نتایج بررسی های این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت و بلندمدت تا حدود زیادی با یکدیگر دارای وجه مشترک بوده و ناقض یکدیگر نیستند. اقتصاد مقاومتی در بلندمدت، تا حدی به یک اقتصاد توسعه یافته و سالم شباهت دارد، با این تفاوت که تهدیدهایی را که از سوی جامعه جهانی وجود دارند نیز همواره در نظر می گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: «اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانی های متعدد ایشان مورد تاکید قرار گرفت.

اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با شوک‌های وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای دستیابی به چنین اقتصادی لازم است نگاه بلندمدت به سیاست های اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساخت های اقتصاد به گونه ای طراحی شوند تا در آینده چارچوب کلی اقتصاد در برابر انواع ناملایمات توانایی مقابله داشته باشند.

همچنین باید با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور و تحریم‌های بین المللی تحمیل شده، سیاست‌های خاص و گاهی متفاوت از شرایط عادی اتخاذ شوند. در این صورت اقتصاد مقاومتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیز قابل تعریف است که به منظور عبور از شرایط بحران‌های کوتاه مدت طراحی شده است.

این گزارش به عنوان مطالعه مقدماتی در خصوص اقتصاد مقاومتی به تبیین گام هایی که در شناخت اقتصاد مقاومتی لازم است برداشته شوند، می پردازد و تهیه گزارشهای تکمیلی و جنبی در بخش‌های مختلف اقتصادی که در این نوشتار شناسایی می شوند ضروری به نظر می رسد.

این گزارش می افزاید: این مطالعه به عنوان ویرایش اول در خصوص اقتصاد مقاومتی به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های اصلی آن می‌پردازد. به همین منظور در ابتدا بررسی وضعیت جاری کشور و مقایسه آن با صدر اسلام از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می شود و در ادامه مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین اقتصاد مقاومتی از دو دیدگاه بلندمدت و کوتاه مدت بررسی خواهد شد.

در بخش بلندمدت، شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، راهبردهای آن و تفاوت یک اقتصاد مقاومتی با اقتصاد سالم و توسعه یافته مورد اشاره قرار می گیرد.

در پایان این گزارش آمده است: نتایج بررسی های این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت و بلندمدت تا حدود زیادی با یکدیگر دارای وجه مشترک بوده و ناقض یکدیگر نیستند. اقتصاد مقاومتی در بلندمدت، تا حدی به یک اقتصاد توسعه یافته و سالم شباهت دارد، با این تفاوت که تهدیدهایی را که از سوی جامعه جهانی وجود دارند نیز همواره در نظر می گیرد. اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت بر بسیاری از شاخص‌های یک اقتصاد توسعه یافته مانند کاهش وابستگی به نفت، تنوع در کالاهای صادراتی، کاهش بیکاری و... هم تاکید دارد، با این حال به منظور عبور از شرایط بحران، در اقتصاد مقاومتی کوتاه مدت ممکن است سیاست هایی اتخاذ شوند که در بلندمدت توصیه نمی شود. در این خصوص می توان به سیاست هایی مانند سیاست های تنظیم بازار و توزیع کالا از سوی دولت اشاره کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر