کد خبر: 18527 A

رئیس جمهور قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا هشتم مهرماه 92 را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس جمهور قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا هشتم مهرماه 92 را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا،در ابلاغیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آمده است: قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهر ماه 1390 و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/7/1391 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 154/42552 مورخ 29/7/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

برهمین اساس، ماده واحده مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تا تاریخ 8/7/1392 تمدید می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهر ماه 1391 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/7/1391 به تایید شورای نگهبان رسید.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر