کد خبر: 57726 A

با تصویب هیات دولت؛

با تصویب هیات دولت، چهارشنبه 30 اسفند ماه تعطیل اعلام شد.

با تصویب هیات دولت، چهارشنبه 30 اسفند ماه تعطیل اعلام شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه هیات دولت که امشب برگزار شد، روز چهارشنبه 30 اسفندماه، تعطیل اعلام شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر