کد خبر: 57629 A

در پیامی به نخست وزیر باربادوس؛

کسب این پیروزی، مهر تایید دیگری بر خط مشی جناب عالی طی دوران مسوولیت در مسیر عدالت خواهی، تقویت ارزش‌های انسانی و پیشرفت و آبادانی باربادوس است.

معاون اول رییس جمهور پیروزی مجدد حزب دمکراتیک در انتخابات اخیر باربادوس را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، معاون اول رییس جمهور در پیامی پیروزی مجدد حزب دمکراتیک در انتخابات اخیر باربادوس را به نخست وزیر، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

در بخشی از پیام محمدرضا رحیمی خطاب به «فرندول یرومو استوارت» نخست وزیر باربادوس، آمده است: «کسب این پیروزی، مهر تایید دیگری بر خط مشی جناب عالی طی دوران مسوولیت در مسیر عدالت خواهی، تقویت ارزش‌های انسانی و پیشرفت و آبادانی باربادوس است.»

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر