کد خبر: 53380 A

با تصویب هیئت وزیران؛

بر اساس مصوبه پیشین قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1380- ماده 15 ـ اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوطه از تسلیم موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان "و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث" طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود

با موافقت دولت، مصوبه آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم –مصوب 1380- اصلاح شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1380- تصویب کرد؛ در ماده(15) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1380- عبارت "وکسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث" حذف می شود.

همچنین بر اساس اصلاحات ماده(16)، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

بر اساس تبصره ماده(16)، فعالیتهای هنری سینمایی در صورت تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نیست.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس مصوبه پیشین قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1380- ماده 15 ـ اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوطه از تسلیم موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان "و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث" طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود که عبارت "وکسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث" حذف می شود.

همچنین در ماده 16، عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قائن مالیاتهای مستقیم و این آئین نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده 139 اصلاحی قانون مذکور در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر