کد خبر: 49894 A

فقدان عالم مجاهد سلمه بزرگی بر کشور است مخصوصا اینکه آیت‌اله خوشوقت پس از آقاتهرانی دیدار حق را لبیک گفت.

ایلنا: نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی گفت: فقدان آیت اله خوشوخت سلمه بزرگی بر کشور است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فتاح وزیر سابق نیرو در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت اله خوشوخت با حضور درجمع خبرنگاران در رابطه با کاندیداتوری‌اش سکوت کرد وگفت: الان وقت این حرف‌ها نیست و بهتر است که به این مساله درجای دیگر رسیدگی شود.

مجتبی‌آقا تهرانی نیز در جمع خبرنگاران در رابطه با آیت اله خوشوقت گفت: فقدان این عالم مجاهد سلمه بزرگی بر کشور است مخصوصا اینکه آیت اله خوشبخت پس از آقاتهرانی دیدار حق را لبیک گفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با شورای فقاهتی گفت: جای این حرف اینجا نیست بعدا در این رابطه با هم بحث و گفتگو خواهیم کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر