کد خبر: 4797 A

از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛

قانون تشریفات(پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد برای تاسیس دفتر زیستگاه(هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

قانون تشریفات(پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد برای تاسیس دفتر زیستگاه(هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،بر این اساس، تشریفات اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تاسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران با رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی، تصویب و اجازه‌ی مبادله‌ اسناد آن داده می شود

قانون تشریفات(پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد برای تاسیس دفتر زیستگاه(هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، تشریفات اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تاسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران با رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی، تصویب و اجازه‌ی مبادله‌ اسناد آن داده می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر