کد خبر: 40908 A

از سوی احمدی‌نژاد ابلاغ شد؛

همچنین وزارتخانه های «نیرو» و «نفت» موظفند؛ انشعاب های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار کنند.

قانون چگونگی تامین عوارض شهرداری وهزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی احداث شده توسط خیران از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیران که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، دولت می تواند از ابتدای سال 1392 عوارض شهرداری ها و تمام هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل سی درصد(30%) هزینه ساخت آن با تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استانها و مجامع خیران مدرسه ساز توسط خیران مدرسه ساز تامین می شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود، پیش بینی کند.

همچنین وزارتخانه های «نیرو» و «نفت» موظفند؛ انشعاب های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر