کد خبر: 39815 A

با تصویب دولت‎؛

بر این اساس، اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران برای فعالیت‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه هستند

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران را تصویب کرد

با تصویب دولت، آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

بر این اساس، اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران برای فعالیت‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه (مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه‌های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه‌ای و رتبه آن‌ها است) از این سازمان هستند.

همچنین دستگاه‌های دولتی موظفند طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز انجام فعالیت‌های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه را صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه‌های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه (شاخصی که توانمندی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران را از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می‌کند) آن‌ها ارجاع کنند.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران می‌تواند با تشخیص شورای مرکزی این سازمان صدور و تمدید پروانه (مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه‌های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه‌ای و رتبه آن‌ها است) در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها را موکول به گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی کند.

بر اساس این مصوبه، در مواقع فوت دارنده پروانه، حجر دارنده پروانه، ابطال یا عدم تمدید کارت عضویت و پروانه اشتغال، عدم پرداخت وجوه و عوارض قانونی، محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی است (تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی)، محکومیت به محرومیت از کار با آرای هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی، قطع رابطه عضو با سازمان استان یا اخراج از سازمان و انحلال شخص حقوقی یا احراز فقدان شرایط لازم برای کسب پروانه گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی و پروانه فاقد اعتبار شناخته می‌شود.

همچنین امضای عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در ذیل طرح‌ها، پروژه‌ها و اسناد تعهدآور باید ممهور به مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگی، شماره نظام مهندسی و رشته یا گرایش عضو است، باشد.

بر این اساس، مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی می‌توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجراء، نظارت بر اجراء، راه‌اندازی، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهارنظر فنی، نظارت بر تولید یا خدمات و کار‌شناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه‌ای مندرج در گواهی رتبه‌بندی و پروانه موضوع قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۰ـ است، فعالیت کنند.

ارکان

ارکان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران عبارت است از: شورای مرکزی، شورای استان، شورا و شعبه شهرستان، مجامع عمومی و هیئت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای.

دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند.

بر این اساس، جلسات شورای استان حداقل یک بار در ماه تشکیل می‌شود و رئیس سازمان استان ریاست جلسه شورای استان را برعهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان است.

همچنین مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) تشکیل می‌ شود.

مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان پذیرفته شده‌اند با شرایط مساوی عضویت مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده را دارا بوده و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها هستند.

پس از راه‌اندازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، مسئولیت انتخابات شورای مرکزی، شوراهای استان و شعب شهرستان به عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران است.

بر اساس این آیین نامه، سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها و شعب شهرستانی آن‌ها ملزم به اجرای مصوبات شورای مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران هستند و اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران موظف به رعایت مفاد قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن هستند.

شرایط عضویت

عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مستلزم احراز شرایط ذیل است:

الف ـ دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کار‌شناسی یا بالا‌تر در یکی از رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط برای اشخاص حقیقی متقاضی عضویت و یک نفر از اعضای شخص حقوقی متقاضی عضویت.

ب ـ اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسلیم درخواست عضویت.

ج ـ در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه مؤسسه یا شرکت در اداره ثبت شرکت‌های استان به ثبت رسیده باشد.

د ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضای عضویت.

هـ ـ پرداخت مستمر حق عضویت سالانه.

و ـ قبـول و امضای می‌ـثاق‌نامه که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ز ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم یادشده.

بر این اساس، دانش‌آموختگان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران موظفند براساس ضوابطی که به تصویب شورای مرکزی این سازمان می‌رسد، در دوره‌های بازآموزی و نوآموزی مرتبط با رشته تحصیلی شرکت کنند، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران برای اعضایی که این دوره‌ها را با موفقیت سپری کنند، گواهی قبولی دوره آموزشی صادر می‌کند.

همچنین کاردان‌های رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط طبق ضوابط خاص به عضویت کانون کاردانهای وابسته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان پذیرفته می‌شوند.

انتخابات

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران و استان برای انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان اقدام کند.

همچنین کمیته اجرایی مرکزی انتخابات دارای پنج نفر عضو است که به پیشنهاد ریس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران توسط مجمع عمومی این سازمان انتخاب می‌ شوند. رئیس، نایب رئیس و دبیرکمیته در اولین جلسه از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.

بر این اساس، داوطلبان عضویت در شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان می‌توانند ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیته اجرایی انتخابات استان، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با مدارک مورد نیاز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسید، دریافت کنند.

سایر مقررات

بر اساس این آیین نامه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران می‌تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی به اعضاء و کمک به مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده، صندوق تعاون و رفاه ایجاد کند.

منابع مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران از طریق حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء، هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، کمک اعطایی دولت، صندوق مشترک سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران تأمین می‌شود.

همچنین تعرفه‌های مربوط حق عضویت، ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصد حق‌الزحمه دریافتی از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع از سوی این سازمان، به پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر