کد خبر: 24672 A

درباره اظهارات امروز احمدی‌نژاد صادر شد؛

مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور با تکذیب اینگونه خبرسازی ها، برای چندمین بار این رسانه ها را به صداقت و رعایت تقوا در انتشار اخبار و پرهیز از جوسازی های کاذب دعوت می کند.

روابط عمومی دفتر احمدی نژاد، مطالب منتشر شده به نقل از وی در رسانه‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور بدنبال انتشار تحریف شده سخنان دکتر احمدی نژاد در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط برخی رسانه ها با انتشار تکذیبیه ای اینگونه رسانه ها را به صداقت و پرهیز از جوسازی های کاذب دعوت کرد.

متن این تکذیبیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

با کمال تاسف برخی از رسانه ها در تکرار اهداف مغرضانه خود علیه مجموعه دولت و شخص دکتر احمدی نژاد، سخنرانی رییس محترم جمهور در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را با عنوانی کاملاً تحریف شده، منتشر کردند.

مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور با تکذیب اینگونه خبرسازی ها، برای چندمین بار این رسانه ها را به صداقت و رعایت تقوا در انتشار اخبار و پرهیز از جوسازی های کاذب دعوت می کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر