کد خبر: 53561 A

در طول این مذاکرات اسنادی از جمله گزارش بررسی ایمنی هسته‌‌ای سال ۲۰۱۳؛ پیشرفت در اجرای طرح اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ایمنی هسته‌‌ای و گزارش فن‌آوری هسته‌‌ای سال ۲۰۱۳ توسط اعضای شورای حکام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ایلنا: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وب سایتش با اعلام آغاز اولین جلسه شورای حکام در سال ۲۰۱۳ که امروز در مقر آژانس در وین برگزار شد، موضوعاتی را که در این جلسات مطرح خواهد شد، اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعلام بیانیه آغازین یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ۳۵ عضو شورای حکام در طول جلسات این شورا درباره موضوعات مختلفی از جمله «تقویت فعالیت‌های مربوط به انرژی هسته‌یی، مواد رادیواکتیو، انتقال و ایمنی زباله‌ها»؛ «تقویت فعالیت‌های آژانس در زمینه مسائل مربوط به علم، ‌ فن‌آوری و کاربردهای هسته‌یی»؛ «راستی‌آزمایی هسته‌یی»؛ «نهایی کردن توافق‌نامه‌های پادمانی و پروتکل‌های الحاقی»؛ «اجرای پادمان‌ها در کره شمالی»؛ «اجرای معاهده پادمانی ان‌. پی‌. تی و ضوابط مربوطه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران» و «اجرای توافق‌نامه پادمانی ان‌. پی‌. تی در سوریه» گفت‌وگو خواهند کرد.

در طول این مذاکرات اسنادی از جمله گزارش بررسی ایمنی هسته‌‌ای سال ۲۰۱۳؛ پیشرفت در اجرای طرح اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ایمنی هسته‌‌ای و گزارش فن‌آوری هسته‌‌ای سال ۲۰۱۳ توسط اعضای شورای حکام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر