کد خبر: 84461 A

لاهوتی در موافقت با کلیات لایحه افزایش سهام ایران در بانک جهانی ترمیم و توسعه:

دولت دیروز دو فوریت لایحه اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه را به مجلس ارائه کرد و گفت تا پنجشنبه همین هفته برای تصویب آن فرصت داریم در غیر این صورت ایران از تسهیلات این بانک محروم می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به ارائه دیرهنگام لوایح مهم به مجلس از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: دولت دیروز دو فوریت لایحه اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه را به مجلس ارائه کرد و گفت تا پنجشنبه همین هفته برای تصویب آن فرصت داریم در غیر این صورت ایران از تسهیلات این بانک محروم می شود.

به گزارش ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی، در موافقت با کلیات لایحه افزایش سهام ایران در بانک جهانی ترمیم و توسعه گفت: این که لوایح مهم از سوی دولت دیر ارائه می شود و مجلس برای تصویب آن در فشار قرار می گیرد کار درستی نیست.

وی افزود: شیوه کار دولت در ارائه لوایح مهم درست نیست و دولت باید سر فرصت مناسب این لایحه را ارائه می کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به ارائه دیرهنگام لوایح مهم به مجلس از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: دولت دیروز دو فوریت لایحه اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه را به مجلس ارائه کرد و گفت تا پنجشنبه همین هفته برای تصویب آن فرصت داریم در غیر این صورت ایران از تسهیلات این بانک محروم می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر