کد خبر: 84456 A

شفیعی در موافقت با افزایش سهام ایران در بانک جهانی توسعه و ترمیم؛

روابط و مناسبات بین المللی براساس معادلات خاص استوار است که اگر قدرت کشورها افزایش یابد، نقش آنها نیز در مبادلات جهانی ارتقاء خواهد یافت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه افزایش سهام ایران در IBRDبه ارتقاء قدرت چانه زنی در مبادلات جهانی می‌انجامد، گفت: همچنین اعتبار کشور را افزایش می دهد.

به گزارش ایلنا، نوذر شفیعی، در موافقت با کلیات لایحه اجازه افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی توسعه و ترمیم، تصریح کرد: روابط و مناسبات بین المللی براساس معادلات خاص استوار است که اگر قدرت کشورها افزایش یابد، نقش آنها نیز در مبادلات جهانی ارتقاء خواهد یافت.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بخواهیم جمهوری اسلامی ایران نقش پررنگ تر و برجسته تر در سیاستگذاری و سیاست آفرینی در بانک بین المللی توسعه و ترمیم ایفا کند،باید با افزایش سهام ایران در این بانک موافقت شود.

شفیعی یادآور شد: امرز هر کشوری هزینه بیشتری در عرصه بین الملل افزایش می دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: بر این اساس پررنگ تر شدن عضویت ایران در بانک بین المللی توسعه و ترمیم که نهاد بین المللی تأثیرگذار و مهمی در توسعه و پیشرفت کشورها است، قدرت تصمیم گیری و چانه زنی کشور در مبادلات اعضای این بانک را بهبود می بخشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر