کد خبر: 83117 A

دستورالعمل اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس بررسی می‌شود.

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش ایلنا، اعضای این کمیسیون روز یکشنبه(۲ تیرماه) به بررس طرح اصلاح ماده (۲۰۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس و در روز سه شنبه(۴تیرماه) ضمن بررسی دستورالعمل اجرائی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، پیشنهاد های واصله در خصوص اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس را بررسی خواهند کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر