کد خبر: 83092 A

براساس دستورکار اعلامی، نمایندگان در نشست علنی هفته ‌آ ینده مجلس لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

براساس دستورکار اعلامی، نمایندگان در نشست علنی هفته ‌آ ینده مجلس لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

به گزارش ایلنا، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه دوم،‌چهارم و پنجم خرداد ماه ۹۲ به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور

گزارش شوردوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درباره طرح اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (ضمنا تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی، واصل و در جلسه علنی مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ اعلام گردید)

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون‌

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر

گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درباره لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است)

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی

گزارش کمیسیون عمران درباره رد طرح اصلاح ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح ماده (۸) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون بیمه

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش

گزارش‌کمیسیون تدوین آئین‌نامه‌داخلی مجلس درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور‌ نظارتی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

گزارش‌ کمیسیون کشاورزی، ‌آب و منابع طبیعی درباره لایحه ‌اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)

گزارش ‌کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درباره رد طرح استفساریه ماده (۱۱۸) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر