کد خبر: 82374 A

اسفنانی:

برنامه ریزی در کشور ضروری است و ادامه این رویکردها مبنی بر تمدیدهای ۲ ماهه مخالف نظام مند بودن کارها در کشور است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته پولی برای تکمیل پروژه ها اختصاص نیافت، تمدید مهلت جذب اعتبارات برای پروژه ها را مخل برنامه ریزی در کشور دانست.

به گزارش ایلنا، محمدعلی اسفنانی در مخالفت با دوفوریت طرحی برای تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی سرمایه ای بودجه ۱۳۹۱ گفت: سال گذشته عمده برنامه های مجلس به دلیل بررسی طرح های دوفوریتی به تعویق افتاد و بسیاری از طرح ها و لوایح مورد قبول قرار نگرفت درخصوص طرح مذکور هم هیچگونه فوریتی دیده نمی شود.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی افزود: سال گذشته چنین کاری انجام شد و اگر امسال هم چنین رویکردی در پیش گرفته شود، نظام برنامه ریزی کشور مختل خواهد شد و در چنین صورتی نمی توان هیچ برنامه ای را به نحو کامل اجرا کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در سال گذشته اصلا پولی برای تکمیل پروژه ها تخصیص نیافت و همین امر موجب شد هیچ اقدام عملیاتی صورت نگرفت.

اسفنانی با اشاره به ضرورت اجرای قانون تصریح کرد: برنامه ریزی در کشور ضروری است و ادامه این رویکردها مبنی بر تمدیدهای ۲ ماهه مخالف نظام مند بودن کارها در کشور است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر