کد خبر: 71602 A

آصفری در تذکر خطاب به هیات رئیسه:

متاسفانه 29 پیشنهاد داده بودیم که تنها 4 مورد آن چاپ شده است هیات رئیسه باید تذکر دهد تا طی اصلاحیه ای نیز بقیه پیشنهاداتم چاپ شود

عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی گفت: متاسفانه 29 پیشنهاد داده بودیم که تنها 4 مورد آن چاپ شده است هیات رئیسه باید تذکر دهد تا طی اصلاحیه ای نیز بقیه پیشنهاداتم چاپ شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حسن آصفری بر اساس اصل 152 قانون اساسی موارد باید در پیشنهادات چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گیرد متاسفانه 29 پیشنهاد داده بودیم که تنها 4 مورد آن چاپ شده است.

وی گفت: من نمی دانم کوتاهی در کمیسیون ها صورت گرفته یا در تدوین کمیسیون ها این کار صورت نگرفته است بهتر است که هیات رئیسه این تذکر را بدهند تا مواردی که چاپ نشده چاپ شود و پیشنهادات در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

کاتب نیز در اخطار قانون اساسی گفت: توکلی با اخطار اصل 110 حق پیشنهاد دهنده را تضییع می کند و این خلاف قانون است

وی افزود: توکلی نباید در قالب مخالفت به اصل 110 تذکر دهد چرا که وی تنها می تواند با پیشنهاد دهنده مخالفت کند نه اینکه با تذکر حقوق پیشنهاد دهنده را تضییع کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر