کد خبر: 71591 A

در این بند به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های دولتی تابعه درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت که در حال حاضر سوزانده می شود بر مبنای یک سوم به فروش برساند.

در ادامه بررسی لایجه بودجه کشور نمایندگان مجلس بند 17-3 را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس با ارائه پیشنهاد حذف بند 17-3 گفت: در این بند به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های دولتی تابعه درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت که در حال حاضر سوزانده می شود بر مبنای یک سوم به فروش برساند.

وی گفت: قراردادهایی به این اعتبار منعقد شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد و فروش این گازهای تولیدی که عمدتا سوزانده می شوند صرف طرح هایی در وزارت نفت می شود.

در ادامه بررسی این بند ندیمی در موافقت با این پیشنهاد گفت: مبنای یک سوم قیمت معنا ندارد.

ندیمی نماینده لاهیجان در موافقت با این پیشنهاد گفت: مبنای یک سوم قیمت گاز طبیعی درست نیست و این به معنای محدودیت در فروش این گازهاست.

وی افزود: من با پیشنهاد حذف موافقم چرا که بند توجیه اقتصادی ندارد. پس از اظهارات موافق و مخالف باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت گفت: این بند باید اصلاح شود و در این بند باید این عبارت اضافه شود که بر مبنای پایه یک سوم بر اساس مزایده فروش گاز های تولیدی.

وی خطاب به قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت:‌جمله آخر این بند نیز هزینه ای است و کلا این بند باید در کمیسیون مجددا بررسی شود.

در بند 17-3 آمده است که وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های دولتی تابعه زیربط درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می شود بر مبنای یک سوم قیمت گاز طبیعی تسویه شده تحیولی به صنایع صرف طرح های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت های تابعه کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر