کد خبر: 71585 A

با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

آختصاص بانک مرکز مجاز است تا 10 میلیارد دلار از منابع ارزی در خارج از کشور را به شرکت ها اختصاص دهد.

بانک مرکزی مجاز شد تا مبلغ 10 میلیارد دلار خط اعتباری به شرکت های وزارت نفت برای اجرای طرح های این وزارتخانه در حوزه های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در بررسی بند 11-13 بخش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

نمایندگان مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

همچنین نمایندگان در بررسی بند 10-3 لایحه بودجه در بخش درآمدی به وزارت نفت اجازه دادند که برای تامین مصارف سرمایه ای از طریق شرکت های تابعه منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت های یاد شده و با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به فروش برساند.

در تبصره این بند آمده است تبدیل وجوه حاصل ازاوراق مذکور به ریال ممنوع است و این وجوه باید صرفا به طرح های سرمایه گذاری اختصاص یابد.

لازم به ذکر است که در بند 10-3 هیچ یک از نمایندگان پیشنهادی را مطرح نکردند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر