کد خبر: 71579 A

توکلی در تذکر آیین نامه ای:

قوانین دائمی کشور را نمی توان تغییر دارد و قواعد در رابطه با عوارض که تغییر قانون دائمی است نمی توانیم تغییر دهیم.

نماینده مردم تهران گفت: ما امروز به جای اینکه لایحه بودجه را رسیدگی کنیم داریم وقت خود را صرف رسیدگی به احکام دائمی کشور می نماییم که این خود باعث بی ثباتی می شود و امروز رشد بیکاری به دلیل عدم ثبات قوانین است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی در صحن علنی بعدازظهر مجلس شورای اسلامی در برررسی لایحه بودجه سال 92 کل کشور در تذکر ایین نامه ای بیان داشت: در لوایح قوانینی که پیشنهاد داده می شود باید دارای عنوان مشخص و متناسب با اصل لایحه باشد.

وی افزود: قوانین دائمی کشور را نمی توان تغییر دارد و قواعد در رابطه با عوارض که تغییر قانون دائمی است نمی توانیم تغییر دهیم.

توکلی ادمه داد: در حال حاضر به جای آنکه لایحه بودجه را بررسی کنیم در حال تغییر احکام دائمی کشور می باشیم.

نماینده مردم تهران گفت: پیشنهاداتی که مطرح می شود در لایحه بودجه باید ارقام و اعداد در آن تجلی یابد اما در حا ل حاضر ما پیشنهاداتی را مطرح می کنیم که مربوط به جداول است و دلیل اصلی بیکاری ما نیز به دلیل عدم ثبات قوانین می باشد لذا باید قوانینی را تنظیم کنیم که ثبات داشته باشد.

تولکلی همچنین در پاسخ به صحبت های عبداللهی بیان داشت: وقتی خودمان بی قانونی می کنیم چطور انتظار داریم که مردم به قانون توجه کنند و ما امروز به دنبال این هستیم که لایحه بودجه را رسیدگی کنیم نه اینکه با بی قانونی باعث شویم پدر مردم درآید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر