کد خبر: 71499 A

مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داد؛

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بخش مربوط به حوزه رسانه لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بخش مربوط به حوزه رسانه لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: مقایسه اعتبارات رسانه‌ای در لایحه سال 1392 با قانون بودجه 1391 مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه است که کاهش 20 درصدی اعتبارات مربوط به برنامه های رسانه ای را نشان می‌دهد.

به جز ردیف، برنامه تولید و انتشار خبر که 51/3 درصد، تولید سیما که 71/6 درصد و توسعه فعالیت های قرآنی دانشجویان و خبررسانی قرآنی که 89/2 درصد رشد داشته اند سایر موارد مشمول کاهش اعتبار شده اند. در بین موارد کاهش برنامه بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید و پخش و ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال و برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات با حدود 28 درصد کاهش دستخوش بیشترین میزان کاهش اعتبار در بین مواد رسانه‌ای شده‌اند.

نکته دیگر آن که تنها 27 درصد از مجموع اعتبارات فصل فرهنگ هنر و رسانه جمعی و گردشگری به ردیف های رسانه ای اختصاص یافته است.

برنامه های تولید و پخش سیما هر یک با حدود 7 درصد سهم از مجموع اعتبارات فصل، بیشترین میزان اعتبار را در بین ردیف های رسانه ای به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش دستگاه‌های رسانه‌ای نیز به ترتیب سازمان خبرگزاری دانشجویان ایران با 20 درصد کاهش، شورای نظارت بر صدا و سیما با 18 درصد کاهش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حدود 5 درصد، بیشترین کاهش اعتبارات را داشته اند و برخلاف این روند کاهشی، دستگاه های رسانه ای سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی رشدی معادل 3/1 درصد داشته اند.

بررسی بودجه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین مبحث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور بررسی کرد.

به گزارش گروه دریافت ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان یکی از معاونت های رئیس جمهوری متولی سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است.

این بخش علاوه بر دستگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز می شود. در لایحه بودجه سال 1392 مجموع اعتبارات سازمان 3,045,463 میلیون ریال در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال 1391، 26/10 درصد کاهش داشته است.

مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای سازمان در این سال برابر 2,168,060 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1391، 06/6 درصد کاهش داشته و مجموع اعتبارات هزینه ای 877,403 میلیون ریال بوده که نسبت به قانون بودجه سال 1391، 20/19 درصد کاهش نشان می دهد، عمده ترین محل درآمدی سازمان، درآمد حاصل از فروش بلیط موزه های سازمان است که بدون تغییر 160,000 میلیون ریال باقی مانده است.

بررسی بودجه در سطح ملی نشان می دهد که تمامی برنامه ها بجز برنامه تامین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی (95/10+) رشدی منفی داشته اند؛ در این بین بیشترین کاهش مربوط به برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت (81/69-) بوده است. با احتساب سطح ملی و استانی بیشترین رشد مربوط به برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی (58/21) می شود.

بررسی میزان همسویی و هم راستایی لایحه بودجه سال 1392 با قانون برنامه پنجم در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موید این نکته است که هماهنگی و انسجام سند پایین دست (لایحه) با سند بالادست (قانون برنامه) تا حد زیادی حفظ شده است. به طوری که بجز چند مورد، برنامه ها و طرح ها در جهت انجام وظایف سازمان طبق قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.

بررسی اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور بررسی کرد.

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلی ترین دستگاه مجری در بخش فرهنگ است.

این دستگاه بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در سال 1366 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بخش عمده ای از وظایف و تکالیف حوزه فرهنگ را بر عهده دارد.

همچنین اسناد بالادستی متعددی (مانند اصول و سیاست های فرهنگی، برنامه های توسعه به ویژه برنامه پنجم و...)وجود دارند که وظایف و تکالیفی برای این وزارتخانه ایجاد کرده‌اند.

به همین دلیل، در لوایح بودجه که از سوی دولت تهیه می شوند اعتباراتی برای انجام این وظایف در نظر می‌گیرند.

در این گزارش سعی بر آن است که میزان اعتبارات این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1392 تبیین شده و با تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه، به عنوان سند بالادستی، تطبیق داده شود که از این طریق تا حدودی جهت گیری بودجه نسبت به قانون برنامه شناسایی شود.

در ابتدا با نگاهی کلی، جایگاه وزارتخانه در لایحه بودجه ترسیم شده و پس از آن میزان اعتبارات، به لحاظ هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بودن و نیز ملی و استانی بودن، بررسی می شود. همچنین درآمدهایی که برای این وزارتخانه پیش بینی شده مورد توجه قرار می گیرند و سپس برنامه هایی که وزارتخانه از بابت آنها اعتباراتی دریافت می کند موضوع بررسی خواهند بود. پس از یک بررسی کلی، در بخش وضعیت متولی گری این دستگاه در حوزه فرهنگ، نسبت و جایگاه این برنامه ها و وزارتخانه به عنوان متولی آنها، در فصل فرهنگ، هنر، رسانه های جمعی و گردشگری، مورد ارزیابی قرار می گیرند و در پایان نیز پیشنهادهایی ارائه می شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر