کد خبر: 71411 A

در ادامه بررسی لایحه بودجه 92 توسط نمایندگان مجلس بندهای 3-4، 3-5، 3-6 بدون پیشنهاد در بخش درآمدی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.

 در ادامه بررسی لایحه بودجه 92 توسط نمایندگان مجلس بندهای 3-4، 3-5، 3-6 بدون پیشنهاد در بخش درآمدی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در بند 3-4 مقرر شد که مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کننده داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایشس نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه در بررسی بند 3-5 بخش درآمدی این بند را به تصویب رساندند بر این اساس بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت های یاد شده است.

در تبصره این بند آمده است وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط می تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات غیرمتقابل نفتی و گازی منعقد سال های قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در وصرت عدم اسکان از محل عواید سایر میادین با تایید وزیر نفت اقدام کند.

نمایندگان مجلس به بررسی 3-6 تبصره این بند را تصویب کردند بر این اساس شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت می توانند پس از کسب کلیه پرداخت های قانونی سود خالص خود به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور نمایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر