کد خبر: 71390 A

با موافقت نمایندگان؛

بانک مرکزی ایران موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کشف ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند و مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

نمایندگان در بررسی لایحه بودجه 92 کل کشور مصوب کردند بانک مرکزی ایران موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کشف ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند و مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

به گزارش ایلنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی بند 3-2 بخش درآمدی بودجه سال 92 کل کشور را به تصویب رساندند در بند 2-3بودجه سال 92 کل کشور آمده است وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ضیربط مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کشف بازپرداخت های بین متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر بر قوانین بودجه سال قبل بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب مربوطه در خزانه داری کل کشور واریز شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه را به حساب آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قراردادهای و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارج توثیق نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متوسط 14 و نیم درصد سهم وزارت نفت 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق را به حساب مربوط و 57 و نیم درصد با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف های 210101 و 210109 جدول این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف های یاد شده را با در نظر گرفتن جزء 1-3 این بند مبنی بر اختصاص معادل 7 مبیلیارد دلار به وزارت نفر از طریق شرکت تابعه ضیربط جهت تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنجم 5 ساله توسعه به حساب ذخیره ارزی واریز نمایند.

در تبصره بند 2-3 بخش درآمدی لایحه بودجه کل کشور آورده شده است در راستای اجرای قسمت اخیر جزء 1 بند ح ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه بانک مرکزی ایران موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کشف ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند و مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

در پیشنهاد نمایندگان مجلس بر فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز که برمبنای یک نرخ واحد در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی اعلام می گردد لاریجانی بیان داشت: این نرخ، نرخی است که نمی شود به آن اعتنا کرد و گردنویسی موضوعی است که اختلاف میان مجری و دستگاه مقننه ایجاد می کند. لذا اگر بخواهیم به نرخ روز انجام دهیم دولت می ماند که چه کاری را باید انجام دهد چراکه مبنا و پایه ندارد لذا این پیشنهاد باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.

لازم به ذکر است که لاهوتی پیشنهادی را برای الحاق به تبصره بند 2-3 مطرح کرد که این پیشنهاد با 50 رای مخالف به تصویب نمایندگان نرسید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر