کد خبر: 57401 A

كامیون داران معتقدند كه خودرو آنها مدارك كامل دارند و توقیف كامیون كه وسیله كار و تامین معاش آنها است به طور غیر قانونی توقیف شده است.

ایلنا: تعدادی از كامیون داران معترض مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از كامیون داران كه وسیله آنها توسط ماموران پلیس توقیف شده است در اعتراض به توقیف كامیون خود مقابل مجلس تجمع كردند.

تجمع كنندگان پلاكاردهایی با خود به همراه دارند كه در آن ها از نمایندگان درخواست كردند به وضعیت آنها رسیدگی شود.

كامیون داران معتقدند كه خودرو آنها مدارك كامل دارند و توقیف كامیون كه وسیله كار و تامین معاش آنها است به طور غیر قانونی توقیف شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر