کد خبر: 50141 A

تابش:

در انتخابات آینده که حساسیت حضور مردم به لحاظ شرایط فعلی کشور و اعمال فشار همه جانبه قدرت‌های استکباری افزو‌ن‌تر است باید از همه عوامل و ابزارهایی که مشارکت مردمی را تسهیل می‌کند استفاده کرد.

عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان یزد گفت: هیات‌های نظارت باید با اتکاء به قانون و به دور از اعمال سلیقه و ملاحظات جناحی و گروهی نسبت به بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها اقدام کنند و اسباب حضور گسترده کاندیدا‌ها و اعتماد مردم به برگزاری انتخاباتی پرشور و مردمی را فراهم سازند.

به گزارش ایلنا، ‌ «محمدرضا تابش» در دیدار اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان اردکان با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، اعمال حق حاکمیت توسط خود مردم و انتخاب مسئولان با آرای آنهاست، به اهمیت خردجمعی و مشورت از دیدگاه قرآن کریم و توجه به نقش شورا‌ها بعنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در اداره کشور پرداخت.

وی گفت: خوشبختانه شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۷۸ تشکیل شد و یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی که مظهر حضور جدی مردم در مدیریت شهری و روستایی است را به منصهٔ ظهور رساند.

عضو هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شوراهای اسلامی استان یزد همچنین با تبیین کارکرد‌ها و چالش‌های فراروی شورا‌ها افزود: هر قدر توان شورا‌ها بیشتر شود، ضمن تقویت وجهه مردمی مدیریت کشور، کارهای بهتری را می‌توان با هزینه کمتری انجام داد.

نماینده مردم اردکان عنوان کرد: در انتخابات آینده که حساسیت حضور مردم به لحاظ شرایط فعلی کشور و اعمال فشار همه جانبه قدرت‌های استکباری افزو‌ن‌تر است باید از همه عوامل و ابزارهایی که مشارکت مردمی را تسهیل می‌کند استفاده کرد.

عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان یزد با تاکید بر ضرورت حضور افراد با سلایق مختلف در انتخابات شورا‌ها، خواستار توجه اعضای هیات نظارت به اصول قانون اساسی بخصوص فصل سوم آن یعنی حقوق ملت و پرهیز از تنگ نظری شد و گفت: هیاتهای نظارت باید با اتکاء به قانون و به دور از اعمال سلیقه و ملاحظات جناحی و گروهی نسبت به بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها اقدام کنند و اسباب حضور گسترده کاندیدا‌ها و اعتماد مردم به برگزاری انتخاباتی پرشور و مردمی را فراهم سازند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر