کد خبر: 4675 A

نعمتی در اخطار قانون اساسی:

در گزارش آمده است که خدمات کشاورزی که باید در زمان تحریم‌ها افزایش پیدا کند اما شاهد این هستیم که تولیدات کشاورزی از ۴۵ درصد به ۴۱ درصد رسیده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه تاکنون نمایندگان و وزرا جلسات متعددی را برگزار کرده‌اند اما هیچ یک از این جلسات اثربخشی مثبتی در جامعه نداشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا بهزاد نعمتی براساس اصل بند ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی اخطاری را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و گفت: ‌ در بند ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که باید در زمان تحریم‌ها ملت در راستای تولیدات کشاورزی دامی کاملا تامین شود.

وی با اشاره به گزارش حسینی در صحن غیر علنی مجلس گفت: در گزارش آمده است که خدمات کشاورزی که باید در زمان تحریم‌ها افزایش پیدا کند اما شاهد این هستیم که تولیدات کشاورزی از ۴۵ درصد به ۴۱ درصد رسیده است.
وی در صحن علنی امروز مجلس گفت: تاکنون وزرایی در صحن علنی حاضر شدند و جلساتی را با نمایندگان برگزار کرده‌اند اما هیچ یک از این جلسات اثرگذاری مثبت نداشته است وخواهش من این است که جلساتی که با وزیران با نمایندگان برگزار می‌شود در جامعه اثربخش باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر