کد خبر: 39872 A

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

عدم اعتنای متن قانون هدفمند کردن یارانه ها به حوزه فرهنگ و عدم پیش بینی سازو کاری قانونی برای خنثی کردن تاثیرات منفی اجرای قانون بر اقتصاد و فرهنگ از جمله نقاط ضعف قانون هدفمندکردن یارانه ها محسوب می شود.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ابعاد تاثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بر حوزه فرهنگ را مورد واکاوی قرار داد.

به گزارش ایلنا دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: حوزه فرهنگ در بخش های مختلف به شدت تحت تاثیر اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته است. افزایش چشمگیر در هزینه تمام شده و قیمت کالاهای فرهنگی، حذف معنادار هزینه های فرهنگی از سبد خرید مردم، تغییر ذائقه مصرفی مردم و گرایش به سمت کالاهای ارزان فرهنگی، از جمله موارد آشکار تاثیر اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه ها بر بخش فرهگ است.

این در حالی است که در متن قانون هدفمندکردن یارانه ها هیچ بحثی در رابطه با حیطه فرهنگ مطرح نشده است. عدم اعتنای متن قانون هدفمند کردن یارانه ها به حوزه فرهنگ و عدم پیش بینی سازو کاری قانونی برای خنثی کردن تاثیرات منفی اجرای قانون بر اقتصاد و فرهنگ از جمله نقاط ضعف قانون هدفمندکردن یارانه ها محسوب می شود.

مجموع بررسی های دفتر مطالعات فرهنگی نشان می دهند که اقدامات و سیاست های تامینی بسیار محدود دستگاه های دولتی در رابطه با کاهش پیامدهای منفی هدفمندکردن یارانه ها که عمدتا ناظر به فعالیت های تولیدی عام بوده اند. به هیچ عنوان تاثیرات منفی ناشی از اجرایی شدن یارانه ها را کفایت نمی کنند از این رو ضروری است برای کاهش پیامدهای منفی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بر حوزه فرهنگ، به خصوص مصرف فرهنگی، اقدامات زیر صورت گیرند:


1- قدرت خرید کالاهای فرهنگی از طریق ساز و کارهایی که صرفا باعث مصرف کالای فرهنگی می شوند، افزایش یابد.
2- بهره مندی مشابه حوزه تولید فرهنگ از امتیازات تعیین شده برای سایر حوزه های تولیدی، از جمله صنعت و کشاورزی، در قانون هدفمندکردن یارانه ها.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر