کد خبر: 39832 A

نماینده خلخال در انتقاد از جلسات شبانه؛

هیچ تصمیمی در جلسه مشترک دولت و مجلس درخصوص مجلس اتخاذ نمی شود و طبیعی است که آنچه در مجلس تصمیم می گیریم موضوعاتی است که در کمیسیون های تخصصی مرتبط و نهایتاً در صحن علنی مجلس باید به تصویب برسد.

جلیل جعفری بنه خلخال با اعتراض نسبت به عدم شرکت نمایندگان در جلسه مشترک دولت و مجلس افزود: بدون شک تمامی نمایندگان خواهان شرکت در جلسه مشترک مجلس و دولت هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، جلیل جعفری بنه خلخال در شصت ودومین نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای خود در مورد جلسه دولت و مجلس گفت: جای این سوال باقی است که تاکنون در کدام جلسات مجلس دولت شرکت می کند آیا منظور از مجلس تنها آقای ابوترابی و چند نفر دیگر تشکیل می شود یا اینکه شامل دیگر نمایندگان نیز می شود.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون شک دیگر نمایندگان نیز خواهان شرکت در جلسه مشترک مجلس و دولت هستند.

وی تاکید کرد: چرا باید ما بعد از تشکیل جلسه متوجه شویم که نشستی بین دولت و مجلس شکل گرفته و در مورد مشکلات اقتصادی مردم صحبت شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتراض شدید نسبت به بی اطلاعی درخصوص جلسه مشترک دولت و مجلس افزود: این روش درستی در اداره مجلس نیست و تبعیض بسیاری بین نمایندگان است.

ابوترابی فرد درخصوص تذکر جعفری بنه خلخال اعتراض وی نسبت به عدم شرکت در جلسه دولت و مجلس گفت: در جلسه مشترک مجلس و دولت رئیس جمهور و برخی از وزرای اقتصادی حضور دارند از مجلس نیز متناسب با آن روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، عمران، کشاورزی، اجتماعی، بهداشت و درمان حضور دارند.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر راه بهتری به ذهن نمایندگان می رسد بدون شک ما استقبال خواهیم کرد. ولی با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی قرار شد که متناسب با وزرایی که حضور دارند روسای کمیسیون های تخصصی اقتصادی مرتبط نیز از سوی مجلس حاضر باشند.

وی ادامه داد: هیچ تصمیمی در جلسه مشترک دولت و مجلس درخصوص مجلس اتخاذ نمی شود و طبیعی است که آنچه در مجلس تصمیم می گیریم موضوعاتی است که در کمیسیون های تخصصی مرتبط و نهایتاً در صحن علنی مجلس باید به تصویب برسد.

ابوترابی فرد عنوان کرد: درمجلس باید همکاران تصمیم بگیرند که همیشه نیز بر این مهم تاکید شده است و ما نیز می توانیم نقطه نظرات دولت را به اطلاع نمایندگان در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس برسانیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر