کد خبر: 33359 A

به جای احمدی‌نژاد؛

رئیس مجلس قانون منع افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل را به جای رئیس جمهور ابلاغ کرد.

رئیس مجلس قانون منع افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل را به جای رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک تبصره به بند (44) و یک تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 را با توجه به خودداری رئیس جمهور از ابلاغ آن در فرصت قانونی، طی نامه‌ای به روزنامه رسمی برای اجرا ابلاغ کرد.

در نامه لاریجانی به محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی آمده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الحاق یک تبصره به بند (44) و یک تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 کل کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آورده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به بند (44) و یک تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391کل کشور که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح اجزای (44) و (45) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به مجلـس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 23/8/1391 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

قانون الحاق یک تبصره به بند (44) و یک تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده واحده ـ به هر یک از بندهای (44) و (45) قانون بودجه سال 1391 کل کشور یک تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود: الف ـ تبصره الحاقی به بند (44):تبصره ـ افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر

کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است.

ب ـ تبصره الحاقی به بند (45):

تبصره ـ در ماههای باقیمانده سال 1391 هر گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریورماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1/9/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر