کد خبر: 24369 A

با ۱۹۰ رای موافق؛

وزارت کشور موظف است 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل اعتبار جمعی به اطلاع عموم برسد.

در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ماده یک این طرح تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده یک این طرح از مجموع ۲۵۲ نفر نماینده حاضر ۱۹۰ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع کسب کرد.

براساس ماده یک این طرح ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۶۴ و اصلاحات و الحاقات آن به شرح زیر اصلاح می‌شود.

براساس ماده ۳، وزارت کشور موظف است ۴ ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول یکصد و نوزدهم و یکصد و سی و یکمین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل اعتبار جمعی به اطلاع عموم برسد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر