کد خبر: 18645 A

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

در بررسی لایحه اصلاحیه قانون دریایی که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارایه شده بوددر ماده ۶۶ موضوع ماده ۵ لایحه قانون دریایی به شرح زیر اصلاح شد‌. ‌

 

۲۳۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را مورد رسیدگی قرار دادند و برخی مواد را اصلاح کردند‌. ‌

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را بررسی کردند‌. ‌

در بررسی لایحه اصلاحیه قانون دریایی که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارایه شده بوددر ماده ۶۶ موضوع ماده ۵ لایحه قانون دریایی به شرح زیر اصلاح شد‌. ‌

اگر بار در معرض تضییع وفسادسریع باشد فرمانده می‌تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیت دار محل در خارج از کشور آن رابفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گیرنده بار اطلاع دهد با حضور ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن علنی این ماده با ۱۷۲ رای موافق ۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید‌. ‌

همچنین در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان ماده ۸۵ مکرر لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را نیز مورد رسیدگی قراردادند و به شرح زیر این ماده را اصلاح کردند‌. ‌


چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیت دار می‌سر شود در مقام ضابط دادگستری و بار عایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تاخیر اقدامات لازم را جهت حفظ و جمع آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی‌درنگ با استفاده از وسایل ارتباط سریع مراتب را به مقامات صلاحیت دار قضایی و بندری به حسب مورد نزدیک‌ترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند‌. ‌


فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران وکارکنان وخدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشد مکلف است مته‌مان مظنونان به ارتکاب جرم تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیت دار با رعایت اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظر قراردهد ود ر اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن‌ها تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیت دار تسلیم کند‌. ‌


۲۳۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶۷ نماینده با اصلاح این ماده موافقت کردند و ۴ نماینده رای مخالفت و ۱۲ رای ممتنع دادند‌. ‌


نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران ماده ۳۹ را جایگزین ماده ۹۸ این قانون کردند و ماده ۹۸ را اینگونه اصلاح کردندکه فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند‌. ‌


فرمانده که کشتی را برای منافع دیگران اداره می‌کنندنمی تواندبه هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آنکه از مالک برای این کار اجازه کتبی داشته باشد یا قراردادی در این مورد با وی منعقد کرده باشد افرادی که بدون اجازه باری را حمل کنند مکلفند علاوه بر جبران خسارات دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازند‌. ‌
لازم به ذکر است از مجموعه ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۵۶ نماینده با اصلاح این ماده موافقت کردند و ۴ نماینده مخالف و ۱۳ نماینده رای ممتنع به این اصلاحیه دادند‌. ‌

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر