کد خبر: 16636 A

داریوش قنبری:

اگر اصلاح طلبان در لحظات پایانی هم تصمیم به حضور در انتخابات بگیرند و چهره مناسبی را کاندیدای خود قرار دهند قطعا می‌توانند نتیجه را به سمت خود تغییر دهند.

نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم گفت: نقش شخصیت‌های کلیدی همچون آقای خاتمی و آیت اله هاشمی را نباید نادیده گرفت چرا که من معقتدم موفقیت اصلاح طلبان در گرو حضور چنین شخصیت‌هایی در انتخابات پیش رو است.

داریوش قنبری در بازدید از غرفه خبرگزاری ایلنا در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها به بحث انتخابات آینده ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: آنچه مشاهده می‌شود این است که جناح اصلاح طلب تاکنون تحرکت انتخاباتی خاصی نداشته است و بحث‌هایی که تاکنون درمورد انتخابات به اصلاح طلبان نسبت داده شده بحث‌هایی است که جناح مقابل در رسانه‌های خود منعکس کرده‌اند. درحالی که اصلاح طلبان در مجموع دراین زمینه مواضع چندانی نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه نوعی بی‌انگیزگی سیاسی برای حضور درانتخابات و فرایندهای سیاسی کشور در میان اصلاح طلبان مشاهده می‌شود گفت: بدبینی‌های زیادی از سوی طیف اصولگرا نسبت به جناح اصلاح طلب وجود دارد که همواره توسط رسانه‌های طیف مقابل این بدبینی‌ها تقویت شده است. به گونه‌ای که از همین طریق همواره اصلاح طلبان را در مواضع اتهام قرار می‌دهند و اجازه هیچ گونه دفاعی نیز داده نمی‌شود. بنابراین این مساله نیز در فعالیت کم اصلاح طلبان در انتخابات تاثیر داشته است. به گونه‌ای که در مجموع اصلاح طلبان به سمت بی‌انگیزگی سیاسی حرکت می‌کنند.

قنبری با تاکید بر پایگاه وسیع اجتماعی اصلاح طلبان برای انتخابات یادآور شد: اگر اصلاح طلبان در لحظات پایانی هم تصمیم به حضور در انتخابات بگیرند و چهره مناسبی را کاندیدای خود قرار دهند قطعا می‌توانند نتیجه را به سمت خود تغییر دهند شخصیت‌هایی مثل سید محمد خاتمی می‌توانند تاثیر بسیار زیادی در اجماع اصلاح طلبان داشته باشد.

نماینده مجلس نهم افزود: نقش شخصیت‌های کلیدی همچون آقای خاتمی و آیت اله هاشمی را نباید نادیده گرفت درکل من معقتدم موفقیت اصلاح طلبان در گرو حضور چنین شخصیت‌هایی در انتخابات پیش رواست بنابراین تفاوتی نمی‌کند که این شخصیت‌ها خود کاندیدا شوند و یا از چهره‌هایی که در انتخابات حضور دارند حمایت کنند اما اگر خودشان کاندیدا شوند تاثیر بسیار زیادی در مشارکت مردم در انتخابات خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه حضور خاتمی موجب اجماع بی‌نظیر اصلاح طلبان در انتخابات خواهد شد تاکید کرد‍: در این صورت آنچه در ۲ خرداد ۷۶ پدید آمد به شکل وسیع تری در خرداد ۹۲ نیز اتفاق خواهد افتاد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر