کد خبر: 11418 A

مصری به ایلنا خبر داد‎:

طبق آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور یك ماه زمان دارد تا سوالات نمایندگان را بررسی كند/پس ازبررسی سوالات در كمیسیون های مربوطه سوالات نمایندگان به رئیس جمهور ارجاع داده می شود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهور را برای بررسی بیشتر به كمیسیون مربوطه و تخصصی ارجاع داده است.

عبد الرضا مصری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با طرح سوال از رئیس جمهور كه درساعات پایانی صحن علنی روز چهارشنبه به باهنر نایب رئیس دوم تحویل داده شده بود، گفت:در آخرین ساعات صحن علنی روز چهارشنبه برخی از طراحان سوال ازرئیس جمهور این طرح را به باهنر تحویل دادند. هیئت رئیسه نیز این طرح را برای بررسی بیشتر به كمیسیون های مربوطه و تخصصی سوالات ارجاع داده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: طرح سوال از رئیس جمهور پس از بررسی در كمیسیون های مربوطه و ارائه گزارش در صحن علنی به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

نماینده كرمانشاه در خانه ملت گفت:در آئین نامه داخلی مجلس برای رئیس جمهور زمان مشخص شده كه در چه مدتی باید سوالات نمایندگان را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. اما در راستای بررسی كمیسیون های مربوطه و تخصصی زمانی در آئین نامه مشخص نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان كرمانشاه در ادامه بیان كرد:رئیس جمهور طبق آئین نامه یك ماه فرصت دارد تا سوالات نمایندگان را بررسی كند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر