کد خبر: 101162 A

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، شورای سنجش و پذیرش دانشجو را مکلف به رعایت اسناد بالادستی در اجرای طرح سنجش و پذیرش دانشجو کردند.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، شورای سنجش و پذیرش دانشجو را مکلف به رعایت اسناد بالادستی در اجرای طرح سنجش و پذیرش دانشجو کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان بند ث ماده 3 این طرح را مبنی بر وظایف و اختیارات شورا درخصوص تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی با 135 رای موافق، 3 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر تصویب کردند.

با این اصلاح وظایف و اختیارات «شورا» در ماده 3 این طرح به شرح زیر شد:

الف- برنامه‌ریزی، تصویب و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها

ب-تصویب عناوین، محتوی و ضوابط آزمون‌ها

پ- تصویب ضوابط روش پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها مندرج در ماده (2)

ت- تصویب میزان تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش روش‌های ماده (2)

ث- تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

ج-بررسی و تصویب ضوابط و سازماندهی اجرائی آزمون‌ها

چ-بررسی، ارزشیابی و تصویب گزارش رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور در مورد هر یک از آزمون‌ها حداکثر شش ماه پس از اعلام نتایج هر یک از آزمون‌‌ها و ارسال آن به نهادهای تصمیم‌ساز

ح-تصمیم‌گیری در مورد سایر موارد مرتبط به سنجش و پذیرش دانشجو در چهارچوب این قانون

تبصره-«شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد.

همچنین نمایندگان مجلس با الحاق یک ماده به طرح مذکور به شرح زیر با 137 رای موافق، یک رای مخالف و 5 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی شورا موظف است در اجرای این قانون سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر